Gemeente Gorinchem
Nulmeting digitale huishouding

Case

Gorinchem Duurzaam Digitaal

Gorinchem is een historische vestingstad in Zuid-Holland waarvan de gemeentelijke organisatie volop in ontwikkeling is. Het verbeteren van de digitale dienstverlening richting haar inwoners heeft in de gemeente een hoge prioriteit.

 

Om de interne en externe “digitale huishouding” op orde te krijgen is door de gemeente Gorinchem het programma “Gorinchem Duurzaam Digitaal” opgestart. De eerste fase van dit programma bestond uit het uitvoeren van een nulmeting. Buro Digitaal is hier als onafhankelijke en objectieve partij voor ingeschakeld.

Aanpak
Analyse 20+ websites en applicaties

Om inzicht te krijgen in de huidige situatie hebben wij een analyse uitgevoerd op ruim 20 gemeentelijke websites en online applicaties. Er zijn individuele interviews gehouden met alle eigenaren van de websites en online applicaties.

 

De centrale elementen in dit interview waren de knelpunten die men in de huidige situatie ervaart, de wijze van verwerking van persoonsgegevens en (toekomstige) wensen op het gebied van bijvoorbeeld functionaliteit en beheer.

Nulmeting om de digitale huishouding te verbeteren

Intuïtief dashboard ontwikkeld voor de analyse van het resultaat

Resultaat

Highlights inzichtelijk in dashboard

Specifiek hebben we de onderstaande zaken voor zowel de websites als online applicaties in kaart gebracht:

 

 

  • Techniek algemeen – De mate waarin de basisinrichting qua techniek in orde is
  • Beveiliging – De mate waarin voldaan wordt aan de rijksbrede ICT-beveiligingsrichtlijnen
  • DigiToegankelijk – De mate waarin voldaan wordt aan de rijksbrede toegankelijkheidseisen voor overheidsinstellingen
  • SEO (zoekmachine optimalisatie) – De mate waarin de vindbaarheid is geoptimaliseerd
  • Huisstijl – De mate waarin de basiscomponenten van de huisstijl correct zijn toegepast

 

 

Om de grote hoeveelheid informatie uit het onderzoek helder en visueel inzichtelijk te maken hebben we een intuïtief dashboard opgezet met hierin de belangrijkste aandachtspunten. Op basis van deze analyse zijn aanbevelingen gedaan en te nemen vervolgstappen aangedragen.

 

De resultaten dienen als blauwdruk voor de verdere uitvoering van het programma “Gorinchem Duurzaam Digitaal”.

Meer cases